I get this Zoom error message

I get a zoom error message

On, my. Camera. And it. Still nothing

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe