MY ADROID IS DEAD E ;failed mount /efs (invaild arument)

E ;failed mount /efs (invaild arument)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

did you root, or Custom ROM the device?

door

Voeg een opmerking toe