Prints photos with poor contrast

My photos print poorly, no contrast and washed out in sections

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe