Ga door naar hoofdinhoud

Launched in June 2014, the DreamTab HD8 is a children's Android tablet created by Nabi and DreamWorks .

11 Vragen Bekijk alle

How do I get a battery replacement for my Dreamtab

Tablet turns on but battery is totally discharged after 5 minutes of use.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I couldn't find a reputable seller, but this sketchy Amazon battery might work for you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Karen Mann zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 564