How do I turn my keyboard function back on?

I don't know how turn my typing on the keyboard back on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe