Ga door naar hoofdinhoud

The HP Split x2 is a 13" hybrid tablet/laptop combination was sold in mid-2013. The HP split is easily identified by its pull apart design.

18 Vragen Bekijk alle

Hp pavilion x2 replacement

Can I get the keyboard fixed or get a new one?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Cam I get new keyboard for hp pavilion x2 or get it replaced

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Kristy you can buy HP split X2 keyboards on ebay

or amazon . this video shows how to tear down the split to install the key board

https://www.youtube.com/watch?v=tasyRTA1...

Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kirsty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,998