Ga door naar hoofdinhoud

Portable wireless speaker with a built in microphone. Released January 27th, 2014.

36 Vragen Bekijk alle

Why sound like torn sound

hi

I have jbl flip 2 speaker, from last week ,I got a sound problem, sound come like torn sound. So please help me

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Firstly check for any physical damages in the speakers diaphragm (if it's not in the warranty) open it up and check the board for any burnt component,( blown out capacitor) . In your case it can be damaged diaphragm should be the culprit.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Biplab zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 428