Ga door naar hoofdinhoud

Model number NX785QC8G, released in 2014. RK3188 Quad core ARM Cortex A9/1.6GHz Processor, 1GB DDR RAM.

96 Vragen Bekijk alle

My tablet not powering on just come up with nextbook and stays there.

nextbook constant reboots and stays with logo only. did formatt and still stays with that option logo only. can you please help me with this

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Try doing soft reset be sure to Know your account passwords before resetting the device

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

abdul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 75