were can I get the screen broken and well not work

the vivitar x07 screen broken and not working ,were can I get it fixed or repair the screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe