Ultra sound diesnt work di you know who can repair it

Ultrasound doesnt work, do you know who can repair it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe