Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Entry level Photosmart printer introduced in 2009. Uses HP Tri-Color ink cartridges with a disposable printhead.

28 Vragen Bekijk alle

I am installing new ink

it keeps telling me incompatible ink cartridge I am using brand new cartridges 60

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's four solutions plus a work around including video for the "incompatible ink cartridge" message:

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 3,877