Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for tablets manufactured by Zeki. Zeki tablets include the name “Zeki” in capital letters in the center of the tablet’s backing.

39 Vragen Bekijk alle

will not turn on

tablet will not turn on only a flash of light sometimes

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

tablet will not turn on

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

never got help

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Diane zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 62