Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

33 Vragen Bekijk alle

Interchange able windshield for a 88 Honda Civic

Is there any other year windshield that will fit in a 88 Honda Civic DX 4 door

Need one bad I want to get one from the junkyard I'm a woman doing myself need to help please

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Have you checked out Safelite?

https://www.safelite.com/

Honda doesn't make windshields. They simply contract 3rd party companies such as the brands the Safelite carries to make windshields. They are way cheaper than buying from the dealer.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sheila Rice zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 95