The microphone is not working any more

I can hear very well, but I nobody can listen to me....

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe