Ga door naar hoofdinhoud

A 8GB Dual Core tablet manufactured in 2014 by Pioneer.

2 Vragen Bekijk alle

I need a screen for my tablet

I can't get the LCD screen for pioneer tablet in my country (I live in Nepal). Where can I get the screen for my pioneer tablet online?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Is this your tablet? If so, it may be cheaper and less trouble to just get a new tablet.

https://www.ebay.com/itm/PIONEER-R1-7-TA...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

unnat bhandari zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 84