system error displayed on screen

my screen displays system error when i try to retreve pic,s

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe