pink screen with flashing battery symbol

power button down, pink screen comes on with flashing battery symbol for 2 or 3 seconds. have replaced batteries.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe