Ga door naar hoofdinhoud

The Verizon Ellipsis 8 is a tablet that features an HD display, 5000 mAh battery, and 4G LTE capabilities.

25 Vragen Bekijk alle

I dropped my tablet and the touch screen isnt working

how do i fix the touch screen myself

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

please please help

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You might need to look into buying a new screen

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shana Rosado zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 399