Ga door naar hoofdinhoud

The Motorola HK210 features wind, echo and One-Mic Noise Reduction.

2 Vragen Bekijk alle

I have been using this headphones for a couple months now and all

They stopped working how can I fix it ??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You're question is not clear

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Allyssa Mayan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 275