Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

An easy to use home Espresso machine created by Saeco and rebranded for Starbucks. This machine is excellent for every day espresso drinkers and has an excellent build and product life.

144 Vragen Bekijk alle

How much should I tighten brew head screen screw?

I removed the center screw holding the brew head screen, and cleaned the screen and exposed surface of the brew head. Then I put the brew head screen back in place with the center screw. I am unsure how much to tighten the center screw, as I am concerned that tightening it until the screw stops turning may tighten it too much and block water flowing from the center of the brew head. Can someone please tell me how much I should tighten the brew head screen center screw?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It should be snug; tightening it too much will not stop water from getting through the screen, but having it too loose will allow grounds to get behind the screen and clog it up.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

Thanks for your help!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daniel E Montano zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 104