Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A5 (2016), an Android Smartphones released by Samsung Electronics in 2016.

58 Vragen Bekijk alle

callers cannot leave messages as phone just rings out

How can I fix this problem as above

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Try to reset your voicemail service. Call 611 on your phone to reset your voicemail PIN if you set it up already. If you haven't you can call your voicemail directly and set it up. Normally to do this, hold down "1" to call your voice mail service to set it up.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

If what @avanteguarde does not work, contact your service provider. Most companies can remove and add voicemail services if they have not done so.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rosalie Boyd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 177