Ga door naar hoofdinhoud

The Asus Republic of Gamers G20 is a small-form-factor gaming PC with enthusiast-level components and good performance. Released in 2014.

17 Vragen Bekijk alle

Why led lighting not working?

Its external lights not turning on. Computer works fine

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It is probably a loose connector that attaches the external lights to the system board. Follow the wires from the LEDs back to the system board and you should be able to find the connection on the system board.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kishore zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 531