Ga door naar hoofdinhoud

Released in 1999, the Braun Exact Power EP100 is an electric beard and mustache trimmer. It has an internal rechargeable battery.

3 Vragen Bekijk alle

fitting back complete trimmer head to body

Dropped clipper and head cam off body. Cant get it to fit back again

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Take a run through of this guide on the head and make sure everything looks correct before trying to fit to the body:

Reassembling Braun EP 100 hair-trimmer Trimmer head

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

david norman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 369