Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.

108 Vragen Bekijk alle

My vape screen remains black

My vape still works but my screen stays black. Ppl say it's on stealth mode but I've tried millions of times to get it out of stealth mode and it doesn't work. What else could be the problem or where could I get it fixed?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

I have the same problem my and ik its not on stealth mood and my lights for my vape won't stay off when the vape is off

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try pressing the button three times rapidly.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jenna albaugh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 47

Altijd: 2,266