Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

15 Vragen Bekijk alle

My vacuum wont start

my vacuum wont start

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Cause 1

On - Off Switch

To determine if the switch is defective, use a multimeter to test it for continuity. If the on-off switch does not have continuity, replace it.

Cause 2

Drive Motor

First, test the power switch for continuity to ensure that the motor is getting power. If the power switch has continuity, ensure that the blower wheel turns freely and is clear of obstructions. If power is getting to the motor, and the motor turns freely, but the motor still won’t run, replace the motor.

Cause 3

Fan Motor

First, test the power switch for continuity to ensure that the motor is getting power. If the power switch has continuity, ensure that the blower wheel turns freely and is clear of obstructions. If power is getting to the motor, and the motor turns freely, but the motor still won’t run, replace the fan motor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bubbacole56 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 17

Afgelopen 30 dagen: 35

Altijd: 4,533