Ga door naar hoofdinhoud

The Dodge Nitro is a compact SUV that was produced by Dodge from the 2007 to the 2012 model year.

3 Vragen Bekijk alle

How do you take off the power steering belt?

How do you replace the power steering belt?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

It looks like on that car, the power steering belt is the serpentine belt.

Here's a video on that specific car:

And a more general serpentine belt tutorial:

You can buy a new belt over at Oscaro pretty reasonably.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jacksonranch30 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 840