Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Fujitsu Siemens Amilo Pro is a line of notebook computers by Fujitsu Siemens, now Fujitsu Technology Solutions.

5 Vragen Bekijk alle

Laptop not switching on

the laptop is not turning on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

can u give a little more detail?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Possible the barrel jack connector (for power) came loose from the motherboard? This happened with both of mine so figure it must be a common fault.

Need to take the whole thing apart and re-solder the power socket back in place (if it's come loose).

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

nig_rehman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 328