Ga door naar hoofdinhoud

Apple's 6th revision to the iPod Touch lineup, released in July 2015.

136 Vragen Bekijk alle

Is the iPod 5th and 6th gen logic boards the same

Is iPod 6th gen logic board the same as 5th gen logic board

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

No they are very similar but wont have the correct connectors like iphone 5 and 5s are similar looking but motherboards are not compatible due to diffrent connectors

https://fb.com/groups/aidanmacgregor/?ft...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Juanita zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 104