I keep getting sent to the recent apps page

Hello since I downloaded some games on my phone it keeps sending

me to the recent apps page

Please help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe