My tv doesnt have headphone jack but having av out how to connect spea

my tv doesnt have headphone jack but having av out how to connect speaker

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe