Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and disassembly guides for laptops manufactured by Haier.

121 Vragen Bekijk alle

My laptop camera is not working.how to fix it?

My camera of Prime minister laptop y11b is not working. there is no imaging device in the device manager.I don't have the required driver for it.When i click on the camera icon it says connect your camera. How to fix this problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

my laptop can't detect the camera do you have the same problem

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

  1. Run the Hardware troubleshooter
  2. Update the laptop camera driver
  3. Reinstall the laptop camera
  4. Roll back driver
  5. Check your antivirus software
  6. Check the camera privacy settings

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Assad zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 392