Car dies when put in gear

When mass air flow sensor is hooked up, car doesn't start. When mass air flow sensor is unhooked, car starts and runs at idle then dies when put in gear. What is doing that?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe