Ga door naar hoofdinhoud

A 10.1" Android Internet tablet released in 2014 by NuVision. Its key features include 1280 x 800 Display, WiFi, Bluetooth®, micro USB, mini HD, headphone jack and two cameras.

22 Vragen Bekijk alle

charging Tablet and 5 minute or less I have to charge again

keep charging my TM1088c Tablet and 5 minute or less I have to charge again

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You should replace the battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Richard Lewis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 91