Ga door naar hoofdinhoud

Hewlett-Packard began manufacturing personal laptop computers in 1993.

2521 Vragen Bekijk alle

My screen is not centred.

after updating my windows 10 my screen is not centred.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

can you reach the configuration screen ? try to check the settings of the monitor ( auto , ... ), scale...

no solution :

try to update the driver of the graphic card/ chip.

If that doesn't solve the problem. Try to remove the driver and install it again.

reboot after that.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Reginald Elliott zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 56