My phone turn on but it hangs

my phone turn on but it hangs

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe