Reset my phone after a few moments or write operations on phone?

Reset my phone after a few moments or write operations on phone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe