Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

A 10-inch tablet co-created by Google and Samsung for the Nexus product line.

27 Vragen Bekijk alle

Swap ROM from another Nexus 10

Do you have to swap more than just the ROM to successfully upgrade a 16GB to a 32GB from another nexus 10?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

2 Antwoorden

You cannot just upgrade from a 16gb to 32gb. You have to find and solder the 32gb chips. The only way to do that is find an existing 32gb Nexus 10.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I can confirm that swapping out the 16gb Motherboard with a 32gb MotherBoard on the Nexus 10 will upgrade the 16gb to a 32gb. That's all that is needed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Android Anthem (BaldyPal) zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 37