Why my phone no sound when receive/calling?

My working have sound when play music. Microphone and head jack work fine. Just no sound when receive/call. Please help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe