Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released March, 2014, features a quad-core 1.2 GHz processor, 1GB of RAM and 4GB of expandable storage.

28 Vragen Bekijk alle

No Network and WIFI signal

like in description my phone doesnt recive any GSM and WIFI signal but everything other works perfect

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Is your phone up to date?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Amer Caluk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 944