White screen after it fell from my table.How can I fix that?

White screen after it fell from my table.How can I fix that ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe