Ga door naar hoofdinhoud

Speaker replacement and a demage head band.

Speaker replacement and a demage headband.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s how to fix the speaker:

https://www.youtube.com/watch?v=-qY9MgWj...

Here’s how to replace the band:

https://www.youtube.com/watch?v=y-IN1epV...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Oscar King zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 102