Ga door naar hoofdinhoud

A laptop by Lenovo, commonly found in offices all over the world.

18 Vragen Bekijk alle

battery troubleshoot when charging

my lenovo t410 thinkpad battery not charging but sometimes it is charging without problem , for sure i was chech correct cable connection

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

check if your dc jack is lose?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hadeelhanaysheh1986 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 84