Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1556 Vragen Bekijk alle

I need to know where is the ic camera?

i need to know where is the ic camera ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Location is shown here:

Block Image

U2301, camera IC.

Also shown here too:

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

s12.s13 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 412