Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Logitech UE Boom 2 is a waterproof, portable Bluetooth speaker known for its 360 degree sound. The Boom 2 comes in a multitude of vibrant colors and patterns.

42 Vragen Bekijk alle

Not working after water leak

My UE boom 2 is not working after a water leakage. How can I get it fixed?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If your UE Boom 2 refuses to turn on, see the UE Boom 2 Won’t Turn On problem page for possible causes and solutions.

It appears it has a two-year warranty. I would contact the manufacturer and request a repair or replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Yen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 1,402