Voice not clear to caller.

My voice is not clear to the caller on the other end. Robotic sounds, breaking up.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe