Microphone will not work

Microphone will not work. Can you fix it on the Astro a50 gen2?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe