Ga door naar hoofdinhoud

Device repair information for the 1080p 60" Projection TV by Mitsubishi with model number WD-60737.

27 Vragen Bekijk alle

Dim color dark screen

The picture is getting dimmer on the tv

What can I do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check to have the bulb replaced. This is a common necessary maintenance on projection TVs

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cat steely zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 249