Ga door naar hoofdinhoud

The Mionix Naos 5000 is an optical mouse by Mionix.

2 Vragen Bekijk alle

Why does it jump all around my screen when I try to use it

when trying to use my mouse it will either jump around the screen or float away on it's own, why and how do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

What is the computer and operating system you are using the mouse with?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Try a different mouse. If it still happens, try a different surface with a different pattern.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Try wiping the sensor chamber with a piece of cloth to det rid of stuck dirt interfering with the sensor.

Also wipe dust away from mouse pad.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kristen Mccune zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 217