Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for Kenmore Microwaves.

182 Vragen Bekijk alle

Replacing the handle on the microwave

I need to replace the handle on my microwave, it is broken where the bottom screw is attached to the door.

Thanks.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Generally speaking I don't recommend user repair of microwave units. In the case of a door lock repair you should have a microwave leakage tester to make sure the seal is correct or you risk blindness. As I say this is one of the few cases where I recommend professional repair or replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Julian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,732