Ga door naar hoofdinhoud

This HD video recorder contains an excellent camera mode that records and detachable stereo microphone capsules.

7 Vragen Bekijk alle

Why is my image distorted?

When I go to shoot a video, the image that I'm shooting comes out kind of distorted.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The Zoom Q8 Camcorder has a fish eye lens which causes the distortion. This problem can be resolved by tightening the focus.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

No, it cannot. With my Q8, it makes no noticeable difference. It remains fishy

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Torey Morgan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 706